New certificate
Admin at 2014-12-28
A new certificate was installed today.

OpenCISC

Abstract

Its about time somebody did an open specification for a CISC processor inspired by the most beautiful CISC machine of all time - the VAX (Virtual Adress eXtension). This machine had an impressive ortogonal instruction set with operation-operand-operand-operand, which the OpenCISC will have, too.

* instruktionssættet skal være ortogonalt - operator, destination, operand, [operand]
* mange adresseringsmetoder
* VAX inspireret
* registre på 64 bit
* første indhold af instruktion skal være længde-information for instruktionen, 
 så man allerede her kan påbegynde dekodning af næste instruktion

instruktionsord |
----------------+
llll.dddd xxxx.yyyy oooo.oooo ????.???? - 32-bits instruktionsheader, 
 "llll" beskriver hvor mange ord (=32bit) yderligere instruktionen består af.
 "dddd" & "xxxx" & "yyyy" er adresse-typerne for de tre operander

addresseringstyper |
-------------------+
0000 - ingen operand på denne plads
    før-eller-siden må der være instruktioner, der kun skal bruge 0 eller 1 operand
0001 - immediate64
    dublat - skyldes blot mangel på register - kan måske fjernes
0010 - register
    mest anvendte operand    
0011 - register+immediate64
    ofte anvendt
0100 - [register]
    typisk addressering
0101 - [register+immediate64]
    typisk adressering
0110 - [[register]]
    meget listig - følge pointer
0111 - [[register+immediate64]]
    endnu mere listig - følge pointer med offset til første element i strukturen
    

1000 - immediate8
1001 - immediate16
1010 - immediate32
1011 - immediate64

1100 - [register], register+=immediate64
    til at skanne gennem tabeller og hente et element ud
1101 - [register+immediate64], register+=immediate64
    som ovenfor, men med offset ind i elementet
1110 - [[register+immediate64]+immediate64]
    
1111 - [register+immediate64], register=[register+immediate64]
    kan bruges til at iterere gennem en kædet liste

Det værste er 1111 operanden, den fylder 5 ord, 3 af disse =15 ord passer med "llll"